Köp Redskap | Epiroc

Pulveriserare

Rivning, DP

Kombi, CB

Återvinning, BP

Epiroc:s pulveriserare finns för tre olika användningsområden:
  • DP
  • CB
  • BP

DP-demoleringspulveriserare är först och främst avsedda för rivning av betong och armeringsjärn, men de kombinerar även på ett bra sätt egenskaperna hos demoleringsverktyg och grävmaskinspulveriserare.

CB-pulveriserare är dedikerade maskiner för spräckning av betong. De liknar våra kombinationssaxar/-verktyg när de är utrustade med betongsågningskäftar, men de är starkare i konstruktionen. Dessa pulveriserare används för mycket tjocka betongväggkonstruktioner, som husgrunder, eller för mycket krävande tillämpningar, som långvarigt demoleringsarbete då föraren har begränsad sikt. 

BP-bulkpulveriserare passar vår  perfekt för sekundär rivning och ytterligare sönderdelning av armerade betongelement tack vare den vinklade formen. 

Som maskinpartner skapar vi en bättre framtid för oss och våra kunder

Våra strategiska grundstenar
  • Kompletta leveranser med kunderna i centrum
  • Engagerade och kompetenta medarbetare
  • Kvalitet i allt vi gör
  • Vi håller det vi lovar